• Slider 30
  • Slider 34
  • Slider 39

SLMP

Z pomysłem powołania stowarzyszenia skupiającego praktyków zainteresowanych koncepcją lean wyszli w 2013 r. Marcin Hołda i Przemek Pruszyński. W czerwcu 2013 r. Przemek zorganizował na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otwarte spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń lean. Wzięło udział kilkanaście osób, w tym m.in. Marcin. To na nim pojawił się pomysł podjęcia próby stworzenia grupy osób zainteresowanych lean. Na pierwsze spotkanie we Wrocławiu w listopadzie 2013 r. przyjechało 15 osób z całej Polski. Tak się zaczęło.

Po kolejnych spotkaniach w różnych miastach (Łódź, Poznań, Tczew) uznaliśmy, że warto spróbować pójść krok dalej, i formalizować naszą działalność. W październiku 2014 r. złożyliśmy wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu o wpisanie nas do Rejestru Stowarzyszeń KRS, co nastąpiło 6 lutego 2015 r.

Głównym celem działalności SLMP jest popularyzacja koncepcji szczupłego zarządzania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób i organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z lean lub chciałyby dalej rozwijać się w tym obszarze zarządzania operacyjnego. Wśród tych działań są m.in. promowanie doświadczeń i najlepszych praktyk lean, upowszechnianie wiedzy i informacji o nowych trendach w stosowaniu tej koncepcji na świecie, interesujących opracowaniach, a także praktycznych wynikach badań dotyczących lean. 

Drugim ważnym celem jest zdobywanie wiedzy. Nasze stowarzyszenie jest organizacją opartą na niekomercyjnej współpracy pomiędzy jej członkami (bez promowania siebie, własnej działalności lub pracodawcy). Jest to miejsce dla osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w obszarze lean, doskonaleniem organizacji, a jednocześnie lubiących współpracę z ludźmi i gotowych pomagać kolegom w sprawach zawodowych.

W SLMP przyjęliśmy definicję lean, która obecnie dominuje we współczesnej literaturze zarządzania. Mówi ona, że celem wdrożenia lean management nie jest tylko eliminacja marnotrawstwa, ale stworzenie większej wartości dla klienta. Lean to dobre, zdroworozsądkowe zarządzanie, które dzięki m.in. trwałym zmianom w kulturze organizacyjnej, zachowaniach ludzi i wykorzystywaniu przydatnych narzędzi, zwiększa produktywność. Lean pomaga w zbudowaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej, skutecznie wspiera bowiem obydwie klasyczne strategie konkurowania: przywództwa kosztowego oraz wyróżniania się na rynku.

  • Formularz kontaktowy
więcej
informacji