Spotkanie Zarządu SLMP

W weekend 16-17 marca we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zarządu SLMP. W obradach uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej - Marek Krasiński i Mirosław Bachorz. Omówiliśmy bieżące sprawy Stowarzyszenia. Dużo uwagi poświęciliśmy omówieniu prac grup zadaniowych pracujących nad trzema celami zidentyfikowanymi podczas warsztatów w Sopocie. Były to: konkurs na najlepszą pracę dyplomową, komunikacja wewnętrzna oraz komunikacja w social mediach. Członkowie tych zespołów włożyli w pracę nad celami dużo wysiłku i poświęcili sporo czasu za co Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Rozpoczęliśmy również przygotowania do konferencji Lean Trendy 2024, oraz do świętowania jubileuszu 10-lecia istnienia Naszego Stowarzyszenia, który przypadnie w 2025 roku. Nie zapomnieliśmy również o aktywnościach na ten rok. Planujemy kolejne spotkania integracyjno-szkoleniowe oraz wizyty benchmarkingowe.
Istotnym tematem były przygotowania do walnego zgromadzenia członków SLMP, które odbędzie się w maju. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału!