THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI

Inżynier, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Wydział Zarządzania), Politechniki Poznańskiej (Wydział Inżynierii Zarządzania) i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania).

Autor około 250 publikacji naukowych, raportów i opracowań. Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Marketingu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert i konsultant z zakresu organizacji i zarządzania; menedżer z wieloletnim doświadczeniem (zarząd, nadzór właścicielski); wykładowca akademicki (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski). Członek zagranicznych (m. in. Academy of International Business, European Academy of Management, European Society for Agricultural Engineers (EurAgEng), The International Society for Professional Innovation Management) i krajowych stowarzyszeń i instytucji. Autor i koordynator kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych.

Aktywnie udziela się w radach naukowych polskich i zagranicznych czasopism, sympozjów i konferencji. Ekspert oraz członek rady naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (ekspert w ramach panelu biznesu) oraz doradca Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania. Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości. W swojej pracy naukowo badawczej, dydaktycznej i zawodowej koncentruje się na problemach restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego, z uwagą na: strategie rozwoju, modelowanie biznesu, zarządzanie procesowe, innowacyjność, budowanie relacji, odnowę strategiczną, podnoszenie efektywności, projektowanie nowoczesnych struktur, systemów i metod zarządzania (lean, flexibility, agility), zarządzanie okazjami, czy też doskonalenie i rozwój kompetencji kadry menedżerskiej. 

Dlaczego lean? Lean to dla mnie praktyczne działanie a nie kolejny trend. Ilekroć zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić z oferowanymi przeze moją firmę produktami, by spełnić zindywidualizowane potrzeby odbiorców, to lean daje mi odpowiedź. Kluczowe jest dla mnie ciągłe wspieranie pracowników, aby poprzez odpowiednią kulturę i postawę stawali się profesjonalistami w realizowanym obszarze pracy i tym samym stawali się zespołem zdolnym do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa.