Klub Lean Green

W czwartek, 15 czerwca, odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Lean Green.. Założenie tej grupy jest inicjatywą powstałą podczas spotkania członków SLMP w Sopocie. Koordynatorem, ekspertem i inicjatorem grupy jest Mirek Bachorz.
 
W trakcie trwania projektu, uczestnicy nauczą się jak łączyć Lean z narzędziami ochrony środowiska i dowiedzą się, jakie efekty można dzięki temu osiągnąć (zostaliśmy zapewnieni, że fajne 😉). Nauczymy się m. in. jak wygląda zielone mapowanie, jak poszukiwać ekomarnotrawstw, poznamy sposoby transformacji energetycznej. Planowane jest 6 spotkań, a całość prac będzie poprzedzona szkoleniem wprowadzającym w tematykę Lean Green, które przeprowadzi dla nas Mirek. Efektem końcowym ma być broszura opisująca najlepsze praktyki opracowane w trakcie trwania projektu.
 
Serdecznie dziękujemy Mirkowi za tą inicjatywę!