THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

AGNIESZKA SZCZODROWSKA-JERZAK

Jestem absolwentką Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz studiów podyplomowych Lean Six Sigma Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od 7 lat jestem związana z branżą automotive. Obecnie jestem odpowiedzialna za zaimplementowanie procesów ciągłego doskonalenia w Phillips Poland.
 
W wolnych chwilach realizuję się w Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i Stowarzyszeniu Śpiewaczo-Muzycznym, a także uczestniczę w marszach nordic walking.
 
Dlaczego LEAN? Ponieważ ciągłe doskonalenie nie ma końca :)