THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

ADRIAN GRYCUK

Ukończyłem studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a wiele lat później jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych o lean management (Zarządzanie Produkcją, prowadzone po mistrzowsku przez Grażynę Potworę z Polskiego Centrum Produktywności w Katowicach na WSE w Krakowie). Doktorat w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości obroniłem na Akademii Leona Koźmińskiego. Po raz pierwszy zetknąłem się ze szczupłym zarządzaniem w 2005 r., w nowo tworzonym polskim oddziale amerykańskiej spółki Precise Technology Inc. w Łodzi (kilka miesięcy później przejętej przez brytyjski koncern opakowaniowy Rexam plc). W 2008 r. uzyskałem od korporacyjnego zespołu Rexam Lean Enterprise w Londynie certyfikat Lean Black Belta. Od 2009 r. pracuję jako główny specjalista w Zespole Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie zajmuję się zagadnieniami związanymi m.in. z makroekonomią, polityką gospodarczą, przemysłem, innowacyjnością, bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i przedsiębiorczością. Byłem jednym z 15 członków założycieli naszej organizacji. Hobby: rower, fotografia (od zawsze nikoniarz) i Wikimedia (od 2012 r. redaktor, od 2016 r. również administrator polskojęzycznej Wikipedii).

Dlaczego zajmują się lean? Szczupłe zarządzanie jest najbardziej zdroworozsądkową koncepcją zarządzania operacyjnego, a także najbardziej zdroworozsądkowym podejściem do życia i pracy, jakie dotychczas wymyślono.