THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

ADRIAN GRYCUK

Ukończyłem Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a wiele lat później jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych o lean management (Zarządzanie Produkcją na WSE w Krakowie). Po raz pierwszy w praktyce zetknąłem się ze szczupłym zarządzaniem w 2005 r. w nowo tworzonym polskim oddziale amerykańskiej spółki Precise Technology Inc. w Łodzi (kilka miesięcy później przejętej przez brytyjski koncern opakowaniowy Rexam plc). W 2008 r. uzyskałem od korporacyjnego zespołu Rexam Lean Enterprise w Londynie certyfikat Lean Black Belta. Od 2009 r. pracuję jako główny specjalista w Zespole Studiów Ekonomicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Hobby: rower, fotografia (od zawsze nikoniarz) i Wikimedia (od 2012 r. redaktor, od 2016 r. jeden z administratorów polskojęzycznej Wikipedii).  „Kręci” mnie także moje miasto i lubię zarażać tym innych („blacha” przewodnika miejskiego po Warszawie nr 1649, co prawda po deregulacji już pamiątkowa).

Dlaczego zajmują się lean? Po pierwsze, uważam szczupłe zarządzanie za najbardziej zdroworozsądkową i pozytywnie transformacyjną koncepcję zarządzania operacyjnego. Po drugie, lean ma wbudowane w sobie te dwie uwodzące każdego ekonomistę cechy: zwiększa produktywność i dodaje wartość.