Wybory nowego Zarządu SLMP

16 maja 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lean Management Polska. Było to spotkanie wyjątkowe, bo kończące kadencję obecnego Zarządu. Wysłuchaliśmy podsumowania z trzech lat działalności SLMP. Czas był trudny, bo covidowy, tym bardziej dokonania jeszcze urzędującego Zarządu prezentują się imponująco!

Serdecznie dziękujemy ustępującym członkom Zarządu za wszystko, co przez ten czas zrobili dla Naszego Stowarzyszenia.???

Na zebraniu został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia. W głosowaniu wyłoniono prezesa Zarządu SLMP, którym został Maciej Pieńkowski.

W kolejnych głosowaniach wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Do Zarządu weszli:

Ewa Łukawska

Katarzyna Oczkoś

Piotr Chimko

Jan M. Janiszewski

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Marek Krasiński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grażyna Potwora

Mirosław Bachorz

 

Jeszcze raz dziękujemy ustępującemu Zarządowi, a nowemu życzymy wielu sukcesów!???