Trendy KPI

W latach 2015-2016 przeprowadziliśmy  badania zmierzające do określenia w jaki sposób przedsiębiorstwa działające w Polsce wykorzystują KPI (key performance indicators).

Ile KPI stosują polskie firmy? Jak często są weryfikowane? Które uznają za najważniejsze i dlaczego? Odpowiedzi na te i inne pytania w raporcie „Trendy KPI”.

Kwestionariusz ankiety składał się z 10 pytań, w tym  2 pytań otwartych. Do analizy wykorzystaliśmy 160 wypełnionych ankiet.

Podobnie jak poprzedni raport, ten również publikujemy na wolnej licencji CC-BY-SA 3.0-pl.