Słownik pojęć lean management

  • Jetstar Airways/CC-BY-SA 2.0/Wikimedia Commons

    Jetstar Airways/CC-BY-SA 2.0/Wikimedia Commons

Tworzymy nowe i rozwijamy już istniejące hasła dotyczące szczupłego zarządzania w polskojęzycznej Wikipedii, a tutaj zamieszczamy linki. Dzięki temu wiedza o lean będzie najszerzej dostępna, a korzystając z przyjaznego oprogramowania MediaWiki hasła będzie mógł rozwijać je każdy.  W przypadku zwrotów, które nie spełniają wikipedyjnych kryteriów encyklopedyczności, zamieścimy ich definicje bezpośrednio na naszej stronie.

Na liście znalazło się także kilkanaście pojęć z zarządzania operacyjnego oraz zwrotów z języka japońskiego, które nie są pojęciami stricte lean, ale są często stosowane w praktyce szczupłego zarządzania.

Linki poniżej prowadzą do haseł w Wikipedii, które naszym zdaniem już są dobre. Będziemy pracować nad pozostałymi tak, aby ta lista już niedługo składała się wyłącznie z linków:)

 

5S

5 x dlaczego (5 Whys)

A3

Agile manufacturing

Andon

Association for Manufacturing Excellence (AME)

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Autonomizacja (jidoka, autonomation)

Baka-yoke

Batch-and-queue

Benchmarking

Balansowanie linii (line balancing)

Batch and queue

Best practice

Black belt

Chaku-chaku (load-load)

Czas taktu (takt time)

Design for access and delivery (DFAD)

Design for manufacture and assembly (DFMA)

Diagram spagetti (spaghetti chart)

Flow (przepływ)

Full-time equivalent (FTE)

Gemba (genba)

Genchi genbutsu

Green Belt

Hansei

Heijunka (level schedulling, production smoothing, poziomowanie produkcji)

Hoshin kanri (policy deployment)

Idea wall

Jishuken

Just-in-time (system dostaw zawsze na czas)

Kaikaku

Kaizen

Kaizent event

Kaizen teian

Kanban

KPI

Koncepcja zasobowa (Resource-Based View)

Lead time

Lean accounting

Lean construction

Lean consumption

Lean enterprise

Lean Enterprise Institute

Lean Government

Lean leadership

Lean management

Lean manufacturing (lean production)

Lean product development

Lean service/lean office/lean administration

Lean Six Sigma (Lean Sigma)

Lean software development

Leanspeak

Lean thinking

Łańcuch wartości (value chain)

Master black belt

Maszyna, która zmieniła świat (The Machine that Changed the World)

Milk run

MIT Lean Aircraft Initiative

Muda (marnotrawstwo)

Multiskilling

Mura

Muri

Nemawashi

NUMMI (New United Motor Manufacturing)

NVA (Non-value-added)

Obeya

OEE

Ōno Taiichii

One Touch Exchange of Die (OTED)

PDCA

Point-of-use storage (POUS)

Poka-yoke (mistake-proofing)

Praca standaryzowana (standardized work)

Prawo Little’a

Prewencyjne utrzymanie ruchu

Produkcja gniazdowa (cellular manufacturing)

Projektowanie współbieżne (concurrent engineering)

Przepływ jednej sztuki (one-piece flow)

Pull (produkcja w systemie ssącym)

Push (produkcja pchana)

Quality at the source

Root cause (przyczyna źródłowa)

Sensei

Shigeo Shingo

Shingo Prize

Silos organizacyjny

Single Minute Exchange of Die (SMED)

Six Sigma

Supermarket

Standaryzacja

System Produkcyjny Toyoty

System sugestii pracowniczych

Sześć wielkich strat w pracy maszyn (six big losses in equipment efficiency/TPM)

Tablica cieni (shadow board)

Tablica kanban

Teoria ograniczeń (theory of constraints)

Throughput time

Total Productive Maintenance (TPM)

Total Quality Management (TQM)

Total Quality Control (TQC)

Toyota Way

Training Within Industry (TWI)

U-shaped cell

Value Stream Mapping (VSM)

Voice of the customer (VOC)

Waterspider (mizusumashi)

Wąskie gardło (bottleneck)

World Class Manufacturing

Wykres radarowy (radar chart)

Yokoten

Zarządzanie wizualne (visual management)