THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

PATRYK ZWIERZYŃSKI

Ukończyłem studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Białostockiej. Jestem praktykiem i teoretykiem zarządzania, logistyki i inżynierii produkcji, obecnie współwłaścicielem firmy konsultingowej W&Z Consulting i pracownikiem Politechniki Białostockiej. Posiadam bogate doświadczenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarach zaopatrzenia, logistyki oraz gospodarki magazynowej. Swoją wiedzą dzielę się ze studentami na dwóch uczelniach wyższych (m.in. z zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw, zaopatrzenia i gospodarki magazynowa oraz zarządzania procesami)

Moje zawodowe zainteresowania skupiają się na obszarach inżynierii produkcji, logistyki, lean manufacturing oraz agile manufacturing. Jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej z dziedziny inżynieria produkcji. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (oddział podlaski).

Dlaczego zajmuję się lean? Od czasu gdy na studiach poznałem przypadek Toyoty i sukces jaki osiągnęła poprzez wdrożenie filozofii lean w swoich zakładach uznałem, że jest to droga, którą powinny podążać inne przedsiębiorstwa. W swojej pierwszej pracy zawodowej poznałem osoby zajmujące się tym na co dzień i jeszcze bardziej „wkręciłem” się w ten temat. Poznałem jednak wiele przeciwności, i problemów jakie pojawiają się w momencie rozpoczęcia wdrażania lean. Postanowiłem zgłębiać temat i pomagać firmom w zmianie myślenia i przejścia na szczupłe zarządzanie.