Mirosław Bachorz - Lean Green dla poprawy produktywności procesów.

 

Mirek opowie nam o wyzwaniach, przed jakimi obecnie stoją przedsiębiorstwa, powie, jak oceniać produktywność i koszty zasobów. Bardzo ciekawym fragmentem prelekcji będzie pokazanie, czym jest Marnotrawstwo z punktu widzenia Lean Green. Dowiemy się również co można zrobić, aby poprawić efektywność wykorzystania wody, ścieków, materiałów, energii, odpadów, opakowań oraz produktów. No koniec zostanie poruszony bardzo ciekawy temat zamykania obiegu zasobów w gospodarce.

 

 

 

Mirosław Bachorz:

Mirek jest konsultantem ds. ekoefektywności i specjalistą ds. Lean Management, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w różnych firmach produkcyjnych. Zajmuje się zmniejszaniem kosztów działalności przedsiębiorstw oraz ograniczaniem ich negatywnego wpływu na środowisko. W celu poprawy produktywności przedsiębiorstw stosuje różnorodne metody, np. Green Productivity, Cleaner Production, Zero Waste, Lean Green i Kaizen. Jest członkiem Waste Working Group przy European Environmental Bureau, a także Stowarzyszenia Lean Management Polska oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (posiada certyfikat eksperta Czystszej Produkcji). Napisał kilka publikacji, np. raport pt. „Polska droga do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Opis sytuacji i rekomendacje”, współpracował też m.in. z czasopismem „Kaizen” i portalem LeanCenter.