THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

MIŁOSZ WONORSKI

Ukończyłem Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunkach Zarządzanie Kryzysowe oraz Zarządzanie Personelem. Jestem również absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie studiowałem na kierunku Akademia Kaizen, organizowanym wspólnie z Kaizen Institute Consulting Group. Od 10 lat bezustannie się rozwijam. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery od pomocnika montera w zakładzie produkującym konstrukcje stalowe, przez kierownika działu Prototypowni, aż do Technologa Procesowego. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych zajęć był lean oraz continuous improvement. Obecnie współpracuję z Kaizen Institute Poland jako konsultant.

Moją pasją jest Karate Kyokushin. Masutatsu Oyama opracowując te sztukę walki obrał sobie za cel ciągłe doskonalenie ciała, umysłu oraz ducha, co w pełni współgra z moją filozofią życiową, której głównym trzonem jest nieprzerwany rozwój.

Dlaczego zajmuję się Lean? Jak pasjonat oraz praktyk ciągłego doskonalenia wiem że lean może dać organizacjom szansę na ciągły rozwój. Niepodważalnym faktem jest to, że firmy wdrażające te filozofię będą z tego czerpać nie tylko zyski finansowe, ale również mogą zdecydowanie poprawić warunki pracy dla swoich pracowników.