THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

MACIEJ KANERT

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku japonistyka. Doktorat z zakresu historii Japonii uzyskałem na Uniwersytecie Warszawskim, w międzyczasie studiując na Uniwersytecie Kioto w Japonii jako stypendysta Ministerstwa Edukacji Japonii i Fundacji Japońskiej. Obecnie zajmuję się naukowo filozofią buddyjską. Jestem również tłumaczem przysięgłym i jako tłumacz właśnie od kilkunastu lat pracuję przy projektach związanych z wdrażaniem TPM oraz Systemu Produkcji Toyoty. Sportowo: niech żyje badminton!

Dlaczego zajmuję się lean? Primo, ponieważ mam dług wdzięczności wobec polskiego społeczeństwa, które płaciło za moje studia i tak chcę go spłacić (odpowiedź kulturowo japońska, ale tym niemniej prawdziwa). Secundo, ponieważ jestem jednym z niewielu ludzi, którzy zrozumieli w hasło budowy drugiej Japonii (do czego zapał odnawia się we mnie po każdych przeprosinach w japońskim pociągu, gdy spóźnia się 10 s:)). Tertio, ponieważ ciągle pisze do mnie jeden znajomy japoński konsultant, że jeżeli nie będę propagował lean, te wielkie magazyny wykończą polskie firmy:)