THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

ŁUKASZ ROGATKA

Jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej, kierunek Technologia Maszyn i Automatyzacja Produkcji.

Posiadam ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w branży motoryzacyjnej, produkcji przemysłowej, doradztwie dla potrzeb firm produkcyjnych oraz usługowych. Posiadam także doświadczenie w holistycznej transformacji organizacji w myśl filozofii kaizen.

Dzięki znajomości narzędzi lean, spojrzeniu procesowemu oraz umiejętnościom komunikacyjnym skutecznie wdrażam projekty doskonalące. W codziennym działaniu stawiam na synergię narzędzi lean, metod zarządzania jakością, ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów oraz spojrzenie procesowe i eliminację marnotrawstw.

Dlaczego interesuję się lean/kaizen? Ponieważ mam wewnętrzną potrzebę ciągłego doskonalenia się oraz dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniami.