THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

KATARZYNA MATUSIAK

Jestem absolwentką Biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej oraz podyplomowych studiów managerskich Zarządzanie Pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Mam dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarach operacyjnych, które budowałam pracując jako lider, trener, konsultant. W 2010 roku uzyskałam certyfikat Value Based Lean Six Sigma Black Belt, odtąd całkowicie oddając się ciągłemu doskonaleniu. Obecnie zdobywam uprawnienia zawodowego coacha, aby w pełni połączyć obie pasje: lean i coaching.

Dlaczego lean? Od początku swojej kariery zawodowej rozwijam pasję, którą jest dawanie ludziom prostych rozwiązań oraz tłumaczenie zawiłości procesów w jasny, przystępny sposób. Jestem zafascynowana japońską kulturą i narzędziami zarządzania, jakie ten kraj dał światu. Rozumiejąc jednak ich specyfikę i odmienność, staram się tłumaczyć je i wdrażać na nasz “zachodni” sposób. Nie byłoby to wszak możliwe bez kompetencji technicznych z otwartością na umiejętności miękkie. Właśnie podczas zgłębiania wiedzy z obszaru tzw. narzędzi miękkich, zwłaszcza treningów coachingowych, uświadomiłam sobie, że tylko łącząc obie te drogi, możemy odnieść długofalowy sukces.