THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

JAN M. JANISZEWSKI

Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie pracownikiem naukowym w Zakładzie Zarządzania Innowacjami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tematyką lean management zajmuję się od 2006 roku realizując projekty szkoleniowo-doradcze oraz publikując artykuły i opracowania z zakresu kaizen, lean oraz zarządzania jakością.

Doświadczenie praktyczne zdobywałem prowadząc projekty w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, m.in. w branży farmaceutycznej i sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W latach 2015-2018 odbyłem wizyty studyjne  w japońskich zakładach produkcyjnych i podmiotach leczniczych. Współtworzyłem inkubator wymiany wiedzy medycznej i zarządzałem projektem rozbudowy szpitala w Tanzanii w latach 2015 – 2016. Jestem kierownikiem projektu badawczego realizowanego w SGH pt. „Możliwość wykorzystania koncepcji lean management w jednostkach opieki zdrowotnej na przykładzie szpitali w Polsce”. Cały czas wierzę, że sektor ochrony zdrowia w Polsce możemy uleczyć tylko i wyłącznie poprzez zastosowanie koncepcji lean, a nie poprzez zwiększanie finansowania bez żadnych wymagań wobec zarządzających.

Ukończyłem kurs OPEX Six Sigma Green Belt oraz szkolenia z wizytami studyjnymi w europejskich fabrykach Porsche, BMW, Audi, Hyundai i Toyoty. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz redaktorem odpowiedzialnym za dział lean na portalu polskiprzemysl.com.pl

Dlaczego zajmuję się lean? Bo uważam zdroworozsądkowe zarządzanie jako jedyny sposób na zwiększenie skuteczności funkcjonowania organizacji czasach zaostrzającej się konkurencji i zmienności otoczenia. Tylko ciężka praca oparta o cykl PDSA pozwala osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną i rozwiązywać problemy biznesowe