Jan M. Janiszewski - "Wastology" i leanowe porażki w podmiocie leczniczym

Wszechobecna moda na „wastology”  powoli dosięga podmioty lecznicze. Wysoki koszt świadczeń zdrowotnych i podwyżka składki zdrowotnej dotykają każdego z nas. Czy te środki są racjonalnie wydatkowane w podmiotach leczniczych? To pytanie wszyscy sobie zadajemy omijając publiczne podmioty i korzystając z usług prywatnych firm usługowych w celu poprawy swojego zdrowia. Czy „wastology” w podmiocie leczniczym się udaje? Co powstrzymuje decydentów przed stosowaniem prostych narzędzi , jak 5S czy zarządzanie wizualne? Czy zmienimy obecną sytuację, czy może bardziej ją zaakceptujemy? Decyzja należy do nas.

 

Jan M. Janiszewski

Pracownik naukowy SGH,  Członek Zarządu Stowarzyszenia Lean Management Polska. Tematyką lean management zajmuje się od kilkunastu lat realizując projekty szkoleniowo-doradcze oraz publikując artykuły naukowe i opracowania wyników badań z zakresu ciągłego doskonalenia organizacji. Współtworzył inkubator wymiany wiedzy medycznej i zarządzał projektem rozbudowy szpitala w Tanzanii w latach 2015 – 2016. Był kierownikiem projektu badawczego realizowanego w SGH pt. „Możliwość wykorzystania koncepcji lean management w jednostkach opieki zdrowotnej na przykładzie szpitali w Polsce”. Ukończył kurs OPEX Six Sigma Green Belt oraz kurs Audytora 5S. Odbył też szkolenie z zakresu wdrażania 5S realizowane w Tokyo Medical And Dental University, Medical Hospital.