Employee suggestion schemes

Naszym pierwszym opracowaniem jest raport z badania dotyczącego stosowania przez polskie przedsiębiorstwa programów sugestii pracowniczych. Badanie zostało przeprowadzone wśród uczestników III Otwartej Konferencji Lean, która odbyła się w 9−11 kwietnia 2013 r. na Politechnice Poznańskiej. Kwestionariusz ankiety składał się z 23 pytań, w tym  6 pytań otwartych. Do analizy wykorzystaliśmy 249 wypełnionych ankiet.

W 21-stronicowym opracowaniu można przeczytać m.in. jak polskie firmy konstruują programy sugestii, jaki odsetek pracowników w nich uczestniczy, ile przedsiębiorstw wprowadziło obowiązek zgłaszania pomysłów, w jaki sposób oceniają wnioski oraz jak nagradzają pomysłodawców.

Materiał publikujemy na wolnej licencji CC BY-SA 3.0-pl, dzięki czemu może być on swobodnie i bezpłatnie wykorzystywany w każdym celu.