Dobre książki

O koncepcji lean management i stosowanych w niej narzędziach napisano już setki książek. Jak wybrać te najlepsze? Poniżej prezentujemy subiektywną listę takich pozycji, w podziale na tematykę. Przed ewentualnym zakupem warto zapoznać się z ich spisem treści i fragmentami udostępnionymi m.in. w Google Books, stronach internetowych Amazona oraz niektórych polskich wydawców.

Jeżeli dana pozycja ukazała się po polsku, i jest to tłumaczenie jej ostatniego (najnowszego wydania), podajemy szczegóły polskiego wydania. Lista jest na bieżąco aktualizowana i rozwijana.

Warto także zapoznać się z listą i treścią książek, które otrzymały nagrodę Shingo Prize.

 

KLASYKA, CZYLI HISTORIA LEAN MANAGEMENT

T. Ohno, System produkcyjny Toyoty: więcej niż produkcja na dużą skalę, Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008

T. Ohno, Workplace Management, Productivity Press, Cambridge 1988 (lub najnowsze wydanie, z nowym tłumaczeniem z j. japońskiego oraz komentarzami: Taichi Ohno’s Workplace Management. Special 100th Birthday Edition, McGraw Hill 2013)

T. Ohno, S. Mito, Just-in-Time for Today and Tomorrow, Productivity Press, New York 1988

R.J. Schonberger, Japanese Manufacturing Techniques: Nine Hidden Lessons in Simplicity, New York 1982

K. Shimokawa, T. Fujimoto (red.), Lean Management. Narodziny systemu zarządzania, Lean Enterprise Polska, Wrocław 2011

T. Wakamatsu, The Toyota Mindset: the Ten Commandments of Taichi Ohno, Enna Products Corporation, Bellingham 2009

J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking – szczupłe myślenie (wydanie drugie), Wydawnictwo Prodpress.com, Wrocław 2011

J.P. Womack, D.T. Jones, D. Roos, Maszyna, która zmieniła świat, Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008

 

WDROŻENIE I UTRZYMANIE LEAN

J. Bicheno, M. Holweg, The Lean Toobox. The Essential Guide to Lean Transformation, PICSIE Books, Buckingham 2009

N. Bodek, Kaikaku: the Power and Magic of Lean − A Study in Knowledge Transfer, PCS Press, Vancouver-Washington 2004

A. Brophy, The Financial Times Guide to Lean, Pearson Education, Harlow 2013

G. Conner, Lean Manufacturing for the Small Shop (2nd edition), Society of Manufacturing Engineers, Dearborn 2009

J. Davis, Lean Manufacturing Implementation Strategies that Work: A Roadmap to Quick and Lasting Success, Industrial Press, New York 2009

P. Dennis, Lean Production Simplified, Productivity Press, New York 2007

K. Dobrowolski, Problem Solving jest dla ludzi. Skuteczne rozwiązywanie problemów w każdym biznesie, Onepress, 2021

B. Emiliani, Better Thinking, Better Results, The Center for Lean Business Management, Kensington 2003.

B. Emiliani, Real Lean, The Center for Lean Business Management, Wethersfield 2007-2010 (seria wydawnicza, 6 części):

* Real Lean: Understanding the Lean Management System (Vol. I, 2007 )

* Real Lean: Critical issues and Opportunities in Lean Management (Vol. II, 2007)

* Real Lean: The Keys to Sustaining Lean Management (Vol. III, 2008)

* Real Lean: Learning the Craft of Lean Management (Vol. IV, 2008)

* Real Lean: Strategies for Lean Management Success (Vol. V, 2010)

* Real Lean: Unsolved Problems in Lean Management (Vol. VI, 2010)

C. Fiore,  Lean Execution. The Basic Implementation Guide for Maximizing Process Performance, CRC Press, Boca Raton 2016

Gniazdo produkcyjne. Przepływ jednej sztuki dla zespołów roboczych (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPublishing, Wrocław 2011

B.A. Henderson, J.L. Larco, Lean Transformation: How to Change Your Business into a Lean Enterprise, The Oaklea Press, Richmond 1999

Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008

R. Jablonski, The Lean Hangover: Why Businesses Still Struggle with Lean Manufacturing & How to Get it Right, Tate Publishing & Enterprises, Mustang 2011

P.L. King, Lean for the Process Industries, CRC Press, New York 2009

J.K. Liker (ed.), Becoming Lean: Inside Stories of U.S. Manufacturers, Productivity Press, New York 1997

Just-in-Time dla operatorów (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPublishing, Wrocław 2011

D. Mann, Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions (3rd editon), Productivity Press, Boca Raton 2014

A. Manos, C. Vincent, The Lean Handbook. A Guide to the Bronze Certification Body of Knowledge, ASQ Quality Press, Milwaukee 2012

J. Nicholas, Lean Production for Competitive Advantage, CRC Press, New York 2011

J. Nicholas, A. Soni, The Portal to Lean Production: Principles and Practices for Doing More with Less, Auerbach Publications, Boca Raton 2006

C.A. Ortiz, Lessons from a Lean Consultant. Avoiding Lean Implementation Failures on the Shop Floor, Prentice Hall, Boston 2008

Produkcja w systemie pull. Wyciąganie na hali produkcyjnej (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPublishing, Wrocław 2010

G. Rubrich, How to Prevent Lean Implementation Failures: 10 reasons Why Failures Occur, WCM Associates, Fort Wayne 2004

N.J. Sayer, B. Willimas, Lean dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

J. Shook, Zarządzać znaczy uczyć. Rozwiązywanie problemów i rozwój pracowników z zastosowaniem metody A3, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010

C. Standard, D. Davis, Running Today’s Factory. A Proven Strategy for Lean Manufacturing, Hanser Gardner Publications, Cincinnati 1999

Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPublishing, Wrocław 2008

Zapobieganie błędom dla operatorów: system ZQC (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPublishing, Wrocław 2010

 

BENCHMARK: TOYOTA

M. Aoki, Jak działa fabryka Toyoty, Shinsei Consulting, Poznań 2013

T. Fujimoto, The Evolution of a Manufactuirng System at Toyota, Oxford University Press, New York 1999

J.K. Liker, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005

J.K. Liker, G. L. Convis, Droga Toyoty do Lean Leadership, Wydawnictwo MT Biznes Warszawa 2012

J.K. Liker, M. Hoseus, Kultura Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009

J.K. Liker, D.P.Meier, Toyota Talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008

J.K. Liker, D.P. Meier, Droga Toyoty Fieldbook, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011

J.K. Liker, T.N. Ogden, Toyota pod ostrzałem, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011

Y. Monden, Toyota Production System. An Integrated Approach to Just-In-Time (4th edition), CRC Press, Boca Raton 2012

J.M. Morgan, J. K. Liker, The Toyota Product Development System, CRC Press, Boca Raton 2006

M. Rother, Toyota Kata, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2011

 

KAIZEN

M. Imai, Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006

Kaizen na hali produkcyjnej (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPublishing, Wrocław 2008

J. Miller, M. Wroblewski, J. Villafuerte, Kultura kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2014

S. Shingo, Kaizen and the Art of Creative Thinking, Enna Products Corporation, Bellingham 2007

 

MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (VALUE STREAM MAPPING)

J. Czerska, Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009

R. Harris, C. Harris, E. Wilson, Doskonalenie przepływu materiałów, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław 2005

M.A. Nash, S.R. Poling, Mapping the Total Value Stream: A Comprehensive Guide for Production and Transactional Processes, CRC Press, New York 2008

M. Rother, R. Harris, Tworzenie ciągłego przepływu (wydanie drugie), Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2008

J.P. Womack, D.T. Jones, Zobaczyć całość. Rozszerzone mapowanie strumienia wartości, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2007

 

5S I ZARZĄDZANIE WIZUALNE

5S dla operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPublishing, Wrocław 2008

G.D. Galsworth, Visual Systems: Harnessing the Power of the Visual Workplace, Amacom, New York 1997

H. Hirano, 5 Pillars of the Visual Workplace, Productivity Press, New York 1995

J. Niederstadt, Kamishibai  Boards. A Lean Visual Management System that Supports Layered Audits, CRC Press, Boca Raton 2014

C.A.Ortiz, M.R. Park, Visual Controls: Applying Visual Management to the Factory, CRC Press, New York 2011

T. Osada, The 5S’s: Five Keys to a Total Quality Environment, Asian Productivity Organization, Tokyo 1991

J. Peterson, R. Smith, The 5S Pocket Guide, Productivity Press, New York 1998

 

SMED

A. Robinson, Modern Approaches to Manufacturing Improvement: the Shingo System, Productivity Press, New York 1990

S. Shingo, A.P. Dillon, A Revolution in Manufacturing: The SMED system, Productivity Press, Portland 1985

Szybkie przezbrojenie dla operatorów: system SMED (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPublishing, Wrocław 2011

 

TPM

Autonomiczne utrzymanie ruchu dla operatorów, (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2012

J.D. Campbell, J.V. Reyes-Picknell, Uptime:Strategies for Excellence in Maintenance Management (2nd edition), Productivity Press, New York 2006

Focused Equipment Improvement for TPM Teams (Shopfloor Series), Productivity Press, New York 1997

OEE dla operatorów. Całkowita efektywność wyposażenia (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008

P. Willmott, D. McCarthy, TPM – A Route to World-Class Performance, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001

TPM dla każdego operatora, (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2012

TPM Team Guide (Shopfloor Series), Productivity Press, New York 1995

 

 SIX  SIGMA

Większość książek o Six Sigma zawiera wszystkie najważniejsze o tym narzędziu, ale można wskazać np.

G. Eckes, Six Sigma jako trwały element kultury organizacji, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011

G. Eckes, Rewolucja Six Sigma, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010

F. Majorana, A. Morelli, Lean banking. Zastosowanie Six Sigma w świecie finansowym z przykładami, Wydawnictwo M, Kraków 2012

T. McCarthy, L. Daniels, M. Bremer, P. Gupta, The Six Sigma Black Belt Handbook, McGraw Hill, New York 2005

T. Pyzdek, P. Keller, The Six Sigma Handbook, McGraw-Hill 2014

.

PROGRAMY SUGESTII PRACOWNICZYCH

R.L. Bassford, C.L. Martin, Employee Suggestion Systems. Boosting Productivity and Profits, Crisp Publications, Menlo Park 1996

A. Brophy, J. Bicheno, Innovative Lean, PICSIE Books, Buckingham 2010

Japan Human Relations Associations (ed.), Kaizen Teian. Developing Systems for Continuous Improvement Through Employee Suggestions (Vol. I & II), Productivity Press, Portland 2002

Japan Human Relations Associations (ed.), The Improvement Engine. Creativity & Innovation Through Employee Involvement, Productivity Press, Portland 1995

Japan Human Relations Associations (ed.), The Idea Book. Improvement through TEI (Total Employee Involvement), Productivity Press, Cambridge 1988

A.G. Robinson, D.M. Schroeder, The Idea-Driven Organization: Unlocking the Power in Bottom-Up Ideas, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2014

A.G. Robinson, D.M. Schroeder, Ideas are free: How the Idea Revolution is Liberating People and Transforming Organizations, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2004

P.I. S. Smith, How to Set Up and Run Effective Employee Suggestion Schemes, British Institute of Managament, London 1989

Y. Yasuda, 40 Years, 20 Million Ideas: The Toyota Suggestion System, Productivity Press, Cambridge 1991

 

POKA-YOKE

N.K. Shimbun (ED.), Poka-Yoke. Improving Product Quality by Preventing Defects, Productivity Press, New York 1988

Zapobieganie błędom dla operatorów: system ZQC, (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2010

 

KANBAN

R.S. Louis, Custom Kanban: Designing the System to Meet the Needs of Your Environment, Productivity Press, New York 2006

Kanban na hali produkcyjnej (seria Shopfloor), Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008

 

HOSHIN KANRI

Y. Akao, Hoshin Kanri. Policy Delpoyment for Successful TQM, Productivity Press, New York 1991

M. Hołda, Kaskadowanie celów przy użyciu metody hoshin kanri, 2021

D. Hutchins, Hoshin kanri. Strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

T.I. Jackson, Hoshin Kanri for the Lean Enterprise, Productivity Press, New York 2006

 

LEAN SERVICE & LEAN OFFICE

J. Bicheno, The Lean Toolbox for Service Systems, PICSIE Books, Buckingham 2008

Lean Administration: Case Studies in Leadership and Improvement, Association for Manufacturing Excellence, New York 2007

D. Lorcher, Lean w biurze i usługach, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2012

D. Sarkar, Lessons in Lean Management: 53 Ideas to Transform Services, Westland ltd., Chennai 2012

C. Venegas, Flow in the Office: Implementing and Sustaining Lean Improvement, Productivity Press, New York 2007

 

LEAN SUPPLY CHAIN

M. Baudin, Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods, Productivity Press, New York 2004

E.A. Coimbra, Kaizen in Logistics & Supply Chains, McGraw Education, New York 2013

C. Harris, R. Harris, C. Streeter, Lean Supplier Development: Establishing Partnerships and  True Costs Throughout the Supply Chain, CRC Press, New York 2011

T. Goldsby, R. Martichenko, Lean Six Sigma Logistics. Strategic Development to Operational Success, J. Ross Publishing, Boca Raton 2005

J.W. Martin, Lean Six Sigma for Supply Chain Management: the 10-Step Solution Process, McGraw Hill, New York 2007

E.H. Sabri, S.N. Shaikh, Lean and Agile Value Chain Management, J.Ross Publishing, Fort Lauderdale 2010

R.T. Trent, End-to-End Lean Managemement: a Guide to Complete Supply Chain Improvement, J. Rosss Publishing, Fort Lauderdale 2008

 

LEAN RETAIL & WHOLESALE

P.A. Myerson, Lean Retail &Wholesale, Mc Graw Hill Education, New York 2014

 

TWI, LEAN HR & LEAN SAFETY

D. Averill, Lean Sustainability. Creating Safe, Enduring, and Profitable Operations, CRC Press, Boca Raton 2011

D.A. Dinero, Training Within Industry. The Foundation of Lean, Productivity Press, New York 2005

P. Graupp, R.J. Wrona, Podręcznik TWI. Doskonalenie niezbędnych umiejętności przełożonych, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010

R. B. Hafey, Lean Safety. Transforming Your Safety Culture with Lean Management, CRC Press Taylor & Francis Group, New York 2010

C.M. Jekiel, Lean Human Resources. Redesigning HR Processes for a Culture of Continuous Improvement, CRC Press Taylor & Francis Group, New York 2011

B. Misiurek, Standardized Work with TWI: Eliminating Human Errors in Production and Service Processes, Productivity Press, Boca Raton 2016

 

LEAN HEALTHCARE

M. Graban, Lean Hospitals: Improving Quality, Patient Safety, and Employee Engagement (2nd edition), CRC Press, New York 2011

 

LEAN GOVERNEMENT

A. Asefeso, Lean Government, AA Global Sourcing Ltd 2014

R. Graham, Performance is the Best Politics: How to Create High-performance Government Using Lean Six Sigma, HPG Press, Fort Wayne 2006

B. Teeuwen, Lean for the Public Sector. The Pursuit of Perfection in Government Services, CRC Press, New York 2011

 

LEAN EDUCATION

W. K. Balzer, Lean Higher Education, CRC Press, New York 2010

B. Emiliani, Lean Teaching. A Guide to Becoming a Better Teacher, The CLBM LLC, Wethersfield 2015

B. Emiliani, Lean University. A Guide to Renewal and Prosperity, The CLBM LLC, Wethersfield 2015

 

LEAN ACCOUNTING & LEAN FOR ACCOUNTING

I. Sobańska (red.), Lean accounting. Integralny element lean management, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

 

LEAN STARTUP & LEAN ENTREPRENEURSHIP

C. Alvarez, Lean Customer Development, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

E. Ries, Metoda Lean Startup, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012 (przeczytaj recenzję)

 

LEAN A INNOWACYJNOŚĆ & LEAN PRODUCT DEVELOPMENT

A. Brophy, J. Bicheno, Innovative Lean, PICSIE Books, Buckingham 2010

M.E. May, The Elegant Solution: Toyota’s Formula for Mastering Innovation, Simon & Schuster, London 2007

K. Radeka, The Mastery of Inovation. A Field Guide to Lean Product Development, CRC Press, Boca Raton 2013

 

LEAN & GREEN

K. Zokaei, H. Lovins, A. Wood, P. Hines, Creating a Lean and Green Business System: Techniques for Improving Profits and Sustainability, CRC Press, Boca Raton 2013

 

WORLD CLASS MANUFACTURING

L. Lubrich, M. Watson, Implementing World Class Manufacturing (2nd edition), WCM Associates, Fort Wayne 2004

B.H. Maskell, Performance Measurement for World Class Manufacturing, Productivity Press, Cambridge 1991

R.J. Schonberger, World Class Manufacturing: the Next Decade, The Free Press, New York 1996.

 

TEORIA OGRANICZEŃ

T. Corbett, Finanse do góry nogami, Mintbooks, Warszawa 2009

E.M. Goldratt, Cel I. Doskonałość w produkcji, MINT Books, Warszawa 2008

E.M. Goldratt, Cel II. To nie przypadek, MINT Books, Warszawa 2007

M.M. Srinivasan, Building Lean Supply Chain with the Theory of Constraints, McGraw Hill, New York 2012

M.J. Woeppel, Jak wdrożyć teorię ograniczeń w firmie produkcyjnej, Mintbooks, Warszawa 2009

 

SŁOWNIKI I LEKSYKONY

A.V. Hill, The Encyclopedia of Operations Management: A Field Manual and Glossary of Operations Management Terms and Concepts, Pearson Education, Upper Saddle River 2012

M.A. Junewick (ed.) LeanSpeak. The Productivity Business Improvement Dictionary, Productivity Press, New York 2002

C. Marchwinski, J. Shook, A. Schroeder (eds.), Leksykon Lean. Ilustrowany słownik z zakresu Lean Management, Wydawnictwo Lean Enterprise Polska, Wrocław 2010

 

KPI

D. Parmenter, Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2016

W. Skoczylas, A. Niemiec, Leksykon mierników dokonań, CeDeWu, Warszawa 2016

 

LEAN LEADERSHIP

J.K. Liker, G. Trachilis, Developing Lean Leaders at All Levels, Lean Leadership Institute, 2014

K.L. Meyer, W.H. Waddel, Evolving Excellence: Thoughts on Lean Enterprise Leadership, iUniverse, Lincoln 2007

 

VARIA

W.H. Baker, K. Rolfes, Lean for the Long Term, CRC Press, Boca Raton 2015

M. Balle, D. Jones, J. Chaize, O. Fiume, Strategia lean. Kultura uczenia się kluczem do zbudowania kultury organizacyjnej, MT Biznes, Warszawa 2019

A. Byrne, Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2013

A. Chiarini, P. Found, N. Rich, Understanding the Lean Enterprise. Strategies, Methodologies, and Principles for a More Responsive Organization, Springer 2015

M.A. Cusumano, K. Nobeoka, Thinking Beyond Lean. How Multi-Project Management is Transforming Product Development at Toyota and Other Companies, New York 1998

L.E. Fast, The 12 Principles of Manufacturing Excellence: A Leader’s Guide to Achieving and Sustaining Excellence, CRC Press, Boca Raton 2012

J. Flinchbaugh, A. Carlino, The Hitchhiker’s Guide to Lean: Lessons from the Road, Society of Manufacturing Engineers, Dearborn 2006

H. Ford, Moje życie i dzieło, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2006

K. Gilpatrick, B, Furlong, The Elusive Lean Enterprise, Trafford Publishing, Victoria 2004

M. Hammarberg, J. Sunden, Kanban. Zobacz, jak skutecznie zarządzać pracą!, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

B. Hartman, The Lean Farm, Chelsea Green Publishing, White River Junction 2015

I. Kobayashi, 20 Keys to Workplace Improvement, Productivity Press, New York 1995

G. Koenigsaecker, Leading the Lean Enterprise Transformation, CRC Press, New York 2009

T. Król, Lean po polsku. 11 i pół powodu, dlaczego lean, six sigma i kaizen nie działają, One Press, Gliwice 2017

W.A. Levinson, Henry Ford’s Lean Vision: Enduring Principles from the Forst Ford Motor Plant, Productivity Press, New York 2002

D. Mehri, Notes from Toyota-land: an American Engineer in Japan, Cornell University Press, Ithaca-London 2005

M. Micklewright, Lean ISO 9001, ASQ Quality Press, Milwaukee 2010

N. Modig, P. Ahlstrom, To jest lean. Rozwiązując paradoks efektywności, Rheologica Publishing, Sztokholm 2014

P.A. Myerson, Lean Retail & Wholesale, McGraw Hill, New York 2014

C.A. Ortiz, The Psychology of Lean Improvements: Why Organizations Must Overcome Resistance and Change the Culture, CRC Press, Boca Raton 2012

J,C. Peterson, Lean Auditing. Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit, Wiley, Chichester 2015

N. Rich et. al, Lean Evolution: Lessons from the Workplace, Cambridge University Press, Cambridge 2006

J. Stoller, The Lean CEO. Leading the Way to World-Class Excellence, McGraw Hill Eductaion, New York 2015

Sustaining Lean:Case Studies in Transforming Culture, Association for Manufacturing Excellence, New York 2009

The Sayings of Shigeo Shingo: Key Strategies for Plant Improvement, Productivity Press, New York 1987

J. Womack, Gemba Walks, Lean Enterprise Institute, Cambridge 2011

J.P. Womack, D.T. Jones D, Szczupłe rozwiązania, Wydawnictwo Lean Enterprise Polska, Wrocław 2010