THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

CEZARY WINKOWSKI

Jestem absolwentem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Białostockiej, studia ukończyłem z wyróżnieniem. Byłem menedżerem średniego szczebla w kilku obszarach produkcyjnych oraz logistycznych. Obecnie jestem współwłaścicielem firmy konsultingowej W&Z Consulting i pracownikiem Politechniki Białostockiej. Realizowałem projekty związane z usprawnieniem procesów produkcyjnych oraz magazynowych. Jestem członkiem  międzynarodowej organizacji naukowej IEEE Technology and Engineering Management Society oraz  Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (Oddział Podlaski).

Moje zawodowe zainteresowania skupiają się na obszarach inżynierii produkcji, logistyki, lean management oraz technology roadmapping. Jestem w trakcie pisania rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu pt. Metodyka projektowania marszrut rozwoju technologii na przykładzie branży poligraficznej w Polsce.

Dlaczego zajmuję się lean? Większość przedsiębiorstw koncentruje się na tym w jaki sposób zwiększyć zysk, nie zauważając tego ile środków na co dzień niepotrzebnie tracą. Dzięki lean mogę wskazać im, co można zyskać eliminując MUDA.