THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

ANETA KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ

Jestem absolwentką Politechniki Opolskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Produkcją. Ukończyłam również studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej, gdzie zdobyłam tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Aktualnie pracuję na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Zajmuję się problematyką zarządzania jakością, doskonaleniem organizacji oraz zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, co jest przedmiotem moich badań naukowych, zajęć dydaktycznych oraz zainteresowań zawodowych.

Przez kilka lat pracowałam w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmując się doskonaleniem i usprawnianiem procesów z wykorzystaniem technik lean, prowadzę szkolenia z tego zakresu oraz uczestniczę w projektach wdrożeniowych w obszarze szczupłego zarządzania realizowanych w opolskich firmach produkcyjnych. W wolnych chwilach uprawiam sport, wyruszam w ciekawą podróż, czytam dobrą książkę lub spotykam się z przyjaciółmi.

Dlaczego zajmuję się lean? Ponieważ przynosi efekty, pozwala na pracę z ludźmi i daje dużo satysfakcji.