SLMP

10

HISTORIA

Z pomysłem powołania stowarzyszenia skupiającego praktyków zainteresowanych koncepcją lean wyszli w 2013 r. Marcin Hołda i Przemek Pruszyński. W czerwcu 2013 r. Przemek zorganizował na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otwarte spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń lean. Wzięło udział kilkanaście osób, w tym m.in. Marcin. To na nim pojawił się pomysł podjęcia próby stworzenia grupy osób zainteresowanych lean. Na pierwsze spotkanie we Wrocławiu w listopadzie 2013 r. przyjechało 15 osób z całej Polski. Tak się zaczęło.

Po kolejnych spotkaniach w różnych miastach (Łódź, Poznań, Tczew) uznaliśmy, że warto spróbować pójść krok dalej, i formalizować naszą działalność. W październiku 2014 r. złożyliśmy wniosek do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  o wpisanie nas do  Rejestru Stowarzyszeń KRS, co nastąpiło 6 lutego 2015 r.

Głównym celem działalności SLMP jest popularyzacja koncepcji szczupłego zarządzania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób i organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z lean lub chciałyby dalej rozwijać się w tym obszarze zarządzania operacyjnego. Wśród tych działań  są m.in. promowanie doświadczeń i najlepszych praktyk lean, upowszechnianie wiedzy i informacji o nowych trendach w stosowaniu tej koncepcji na świecie, interesujących opracowaniach, a także praktycznych wynikach badań dotyczących lean w  kontekście wzmacniania konkurencyjności firmy. 

Drugim  ważnym celem jest zdobywanie wiedzy. Nasze stowarzyszenie jest organizacją opartą na niekomercyjnej współpracy pomiędzy jej członkami (bez promowania siebie, własnej firmy lub pracodawcy). Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że jest to miejsce dla osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w obszarze lean, doskonaleniem swoich organizacji, a jednocześnie lubiących współpracę z ludźmi i gotowych pomagać kolegom w sprawach zawodowych. W ramach transparentności działania podjęliśmy m.in. decyzję o publikowaniu w Internecie rocznych sprawozdań finansowych SLMP (na dole strony).

W SLMP przyjęliśmy definicję lean, która obecnie dominuje we współczesnej literaturze zarządzania.  Mówi ona, że celem wdrożenia lean management jest już nie tylko eliminacja marnotrawstwa, ale stworzenie większej i lepszej wartości dla klienta. Uważamy, że lean może  pomóc w zbudowaniu i utrzymaniu przez firmę przewagi konkurencyjnej.  Skutecznie wspiera bowiem obydwie klasyczne strategie konkurowania na rynku: przywództwa kosztowego oraz wyróżnienia się na rynku.

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ

W grudniu 2014 r. opublikowaliśmy nasz pierwszy raport na temat doświadczeń polskich firm z programami sugestii pracowniczych. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej SLMP w wersjach: polskiej i angielskiej na wolnej licencji (CC BY-SA 3.0-pl), dzięki czemu może być swobodnie i bezpłatnie wykorzystywane przez wszystkich w dowolnym celu. Kolejnym badaniem, nad którym rozpoczęliśmy wstępne prace, będzie badanie dotyczące stosowania w polskich organizacjach kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

10 października 2015 r. w Łodzi odbyła się nasza pierwsza konferencja, Lean Trendy (LT), w której wzięło udział (razem z członkami SLMP) 118 osób. Zastanawialiśmy się, czy przy tak dużej liczbie szkoleń i konferencji lean w Polsce ma to merytoryczny sens, ale jak się okazało wyszło fajnie . Postanowiliśmy kontynuować LT w podobnej formule.  Jej druga edycja odbyła się 8 października 2016 r., także w sobotę (dla wytrwałych), także w Centrum Zarządzania Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej. Wzięło w niej udział 152 osoby.

Planujemy rozwinięcie ok. 50 istniejących oraz stworzenie nowych haseł w Wikipedii dotyczących lean  oraz narzędzi stosowanych w tej koncepcji. Pierwszym poprawionym przez nas hasłem jest 5S.

Głównym kanałem komunikacji z otoczeniem jest nasz profil na Facebooku (tutaj  umieszczamy informacje o bieżącej działalności) a  wewnątrz naszej organizacji – grupa mailingowa (w domenie groups.io). Spotkania “w realu” odbywają się średnio raz na kwartał w różnych miejscach Polski. Najczęściej bierze w nich udział  kilkanaście osób.

Obecnie SLMP liczy obecnie (stan na 7 grudnia 2020 r.) 118 członków (o połowie z nas możecie przeczytać w zakładce “Członkowie” ,  pozostali jeszcze szlifują swoje biogramy i zdjęcia:)). Jest otwarte dla każdego, komu bliska jest idea leanowej współpracy z zachowaniem zasad określonych w deklaracji członkowskiej. Więcej o tym w zakładce “Jak dołączyć?” Zapraszamy!

 

Zarząd (2020-2023)

Maciej Wiertel− prezes zarządu

Ewa Łukawska − wiceprezes zarządu

Maciej Pieńkowski − wiceprezes zarządu

Katarzyna Matusiak− członek zarządu

Adrian Grycuk − członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna (2020-2023)

Jan M. Janiszewski − przewodniczący komisji

Weronika Piela-Janków − członek komisji

Maciej Kanert − członek komisji


Sprawozdania finansowe

  •  

SLMP Scanfil w Sieradzu 2016